Contact

Heeft u een vraag of enig ander verzoek aan de Stichting van de Tranen van Van Cooth? Deze kunt u dan richten aan één van de onderstaande personen:

Ons postadres is:
Rijtseweg 22
4841 JK Prinsenbeek

Voorzitter: Peter Marijnissen
06-12203042
info@detranen.nl

Artiesten: Frans Jacobs
 
Secretaris: Frans Jacobs

info@detranen.nl

Penningmeester: Ype Zomer
info@detranen.nl

Sponsoring: Adrienne van den Eijnden
06-51558605

Logistiek en Techniek: Peter Marijnissen
06-12203042

Koorbegeleiding: Hanneke Veltman
info@detranen.nl

Pers&Publiciteit: Adrienne van de Eijnden
06-51558605

Grip op uw gegevens
Sinds mei 2018 geldt in heel Europa dezelfde privacy wetgeving. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming geldt uiteraard ook voor de Tranen van van Cooth. De Tranen zijn altijd heel voorzichtig omgesprongen met uw gegevens. De enige rede waarom wij uw gegevens opslaan is om u te informeren over de Tranen en het evenement welk ieder jaar op de laatste zaterdag van augustus plaats vindt

Wilt u uw gegevens aanpassen? Dat kan snel en makkelijk door een mail te sturen naar info@detranen.nl